wat is BAD?

Belgium Art & Design is het platform voor kunst en design van eigen bodem. Ons event brengt Belgische kunstwerken en designvoorwerpen heel concreet samen op één locatie vanuit het standpunt dat beide elkaar versterken door hun verschillende raakvlakken. In tegenstelling tot veel andere kanalen, speelt het zintuiglijke een grote rol op het event.

BAD brengt kunst en design resoluut samen op één plek

Onze missie

Belang van kunst en design benadrukken

Ons doel is communities samenbrengen via samenwerkingen en kruisbestuivingen om op die manier zo veel mogelijk mensen te doen nadenken over het belang van kunst en design. We willen daarbij zowel het idee en het object als de uiteindelijke meerwaarde van kunst en design onder de aandacht brengen.

We focussen op kunst- en designvoorwerpen die verstillen, die onze emoties prikkelen en die ons anders doen kijken naar de werkelijkheid, naar veranderingen in onze belevingswereld.

Meer waardering creëren

We streven ernaar mensen te overtuigen van het professionalisme waarmee kunstenaars en designers hun ideeën ontplooien, om zo meer waardering en betrokkenheid te creëren.

Concrete resultaten behalen

Via onze gedrevenheid en doordachte strategieën willen we niet alleen een heel ruim publiek bereiken, maar we vergeten vooral niet dat het verhandelen van de kunst- en designvoorwerpen belangrijk is voor de deelnemers. Drie jaar na zijn ontstaan heeft BAD zijn waarde trouwens al meer dan bewezen bij zowel het inspireren als het netwerken en het verkopen van kwalitatieve objecten.

Duurzame verbondenheid creëren

Met BAD willen we tot slot een duurzaam verhaal brengen. Waardering voor onze partners en deelnemers is dan ook cruciaal. Die waardering versterkt de banden van de community en verhoogt de verbondenheid tussen alle actoren. Op die manier kunnen we een succesverhaal schrijven waarbij iedere deelnemer en partner een positief resultaat neerzet.

visie

BAD gaat een waaier van engagementen aan, van de selectie van de deelnemers over het organiseren van de communicatie tot aandacht voor de scenografie en diverse belevingsmomenten. Het event wordt professioneel gecureerd zodat we de meest authentieke en de meest kwaliteitsvolle Belgische kunst- en designvoowerpen kunnen aanbieden.

Zowel jonge en miskende of onbekende talenten, als bekende namen, krijgen een plaats op BAD. We speuren naar Belgische creaties in eigen land, maar ook buiten de landsgrenzen.

Blijf op de hoogte